PHP

Većina sajtova danas je povezana sa bazom podataka. To su šabloni (template-i) povezani u sistem koji prikazuje dinamičke podatke, pri čemu su programiranje jednog takvog sistema i prikazivanje sadržaja dve odvojene stvari. Za ovu svrhu napravljeni su Content Management System-i (skraćeno CMS), koji omogućavaju ažuriranje sadržaja baze podataka skoro bez ikakvog tehničkog znanja.

Upotreba ovih sistema ima velikih prednosti, evo nekoliko saveta kako treba pristupiti CMS-u:Do / Uraditi

Subscribe to RSS - PHP