BIP Nova Godina

BIP je poručio da Novu godinu slavi u gajbi? Gde ste je vi proslavili?