Kvas limenka 0.33l

Beogradskoj industriji piva nekoliko godina pomažemo u aktivnom marketinškom plasmanu na domaćem tržištu. Pivo sa ukusom piva - danas je jedna od najprepoznatljivijih poruka u branši. Tradicionalni i prepoznatljivi proizvodi kompanije BIP doživljavaju evoluciju u dizajnu ambalaže kao i u promotivnim kampanjama. Jedan od svakako najpoznatijih BIP proizvoda je i Ruski Kvas, tradicionalni napitak od žitarica. Beogradska industrija piva proizvodi ovaj napitak preko 35 godina po originalnom receptu.

Print & Screen studio je angažovan na redizajnu limenke za Ruski Kvas, kao i za prateću promotivnu kampanju.

dizajn koncept, grafički dizajn, dizajn ambalaže