BIP limenka

BIP pivo u limenci ima novo specijalno izdanje za 175 godina pivare!
Dizajn i koncept: Print & Screen ;)

dizajn koncept, grafički dizajn, dizajn ambalaže