FIBA filters

Za potrebe promocije novih proizvoda, FIBA filtere, dizajnirali smo poster za liniju proizvoda.

dizajn koncept, copywriting, grafički dizajn
Klijent: