Games

Games nas je unajmio da redizajniramo njihov akcijski liflet. Novi dizajn je više primeren gamerskoj publici i prati aktuelna dešavanja iz gamerskog sveta.

Redizajn kompanijskog lifleta, obrada i priprema za štampu
Klijent: