Blog

Company Profile - Do’s & Don’ts

U sekciji članci ćemo obraditi nekoliko korisnih tema prilikom kreiranja korporativnog materiala kompanije, bilo da se radi o dizajn rešenjima ili web rešenjima. Kroz kratka objašnjenja po sistemu Uraditi / Ne raditi možete saznati osnove principe kojima pristupate kreiranju koncepta na zadatu temu. Prva tema koju obrađujemo je Company profile.

Najvažnija informacija prilikom kreacije company profile-a pored istorije vaše kompanije, vaših sposobnosti i ciljeva je da ispričate vašu priču.

Read More

Strane